Privacy verklaring

bekijk hier onze

privacy verklaring

Master Meubel draagt zorg voor je persoonsgegevens:

Master Meubel werkt volgens de bepalingen van de GDPR (ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) die de privacy van de consument beter beschermen.  We vinden het belangrijk dat je als klant zicht hebt op je gegevens en deze steeds up to date kan brengen.  En omdat we je privacy respecteren, verkopen we je gegevens ook niet door aan derden.

 

Wil je zelf je gegevens raadplegen of aanpassen of wil je meer informatie, heb je nog vragen?

 Je kan gerust contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (of kortweg DPO): Marijke Geens. Dit kan per e-mail marijke@mastermeubel.be of per telefoon op het nummer: 014/41.61.13 en dit tijdens onze openingsuren (maandag tot en met donderdag van 10u tot 18u en zaterdag en zondag telkens van 11u tot 18u).

Verdere info vind je zeker ook in onze Privacy verklaring hieronder:

 

Privacy verklaring:

Bij Master Meubel hechten we veel waarde aan het beschermen van de privacy en persoonsgegevens van onze klanten.  We vinden het daarom belangrijk dat we onze klanten op de hoogte houden van wat we met hun gegevens doen en waarom we deze gegevens nu juist nodig hebben.  Dit leggen we graag uit in onze Privacy verklaring.  We vragen je dan ook rustig je tijd te nemen om deze Privacy verklaring door te nemen.  Heb je nadien nog vragen?  Neem dan gerust contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming: … (zie contactgegevens hierboven).

 

Wat is het toepassingsgebied van deze Privacy verklaring? 

Deze Privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Master Meubel verzameld heeft van klanten die gebruik maken van de diensten van Master Meubel en dit zowel op de website als in onze showroom.  De diensten waarvan sprake worden hierna opgesomd onder “doeleinden van de verwerking”.

Deze Privacy verklaring werd opgesteld en wordt up to date gehouden in overeenstemming met de bepalingen en vereisten van de nieuwe Europese privacy regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort “AVG”, in het Engels de “General Data Protection Regulation”, afgekort “GDPR”).  Dit wil zeggen dat:

 • Master Meubel de persoonsgegevens van haar klanten op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze verwerkt;
 • Master Meubel de persoonsgegevens van haar klanten enkel voor welbepaalde en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt;
 • Master Meubel enkel die persoonsgegevens van haar klanten verwerkt die nodig zijn om deze doeleinden te realiseren.Master Meubel zal dus geen overbodige persoonsgegevens van haar klanten verzamelen en verder gebruiken;
 • Master Meubel enkel juiste en actuele persoonsgegevens van haar klanten verwerkt.Als de gegevens toch niet correct blijken te zijn kan je deze laten aanpassen.  Neem daarvoor contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming: … ;
 • Master Meubel de persoonsgegevens van haar klanten niet langer zal bewaren dan nodig om haar doeleinden te bereiken.Zodra de doeleinden bereikt zijn, zal Master Meubel de persoonsgegevens verwijderen;
 • Master Meubel passende maatregelen zal nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van haar klanten goed beveiligd zijn en beschermd worden tegen verlies, vernietiging en beschadiging.

 

Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?

 Master Meubel, Steenweg op Diest 111, 2300 Turnhout, is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.  Master Meubel heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die het correct verwerken van jouw persoonsgegevens mee opvolgt.  Hoe je in contact kan treden met Master Meubel of diens functionaris voor gegevensbescherming, kan je in puntje 2 vinden.

 

Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?  (onze doeleinden)

 Opdat Master Meubel haar diensten ten volle kan aanbieden en uitvoeren, heeft het verschillende persoonsgegevens van jou nodig.  Voor welke diensten en doeleinden Master Meubel deze gegevens nodig heeft, kan je hieronder lezen.  We gebruiken hiervoor voornamelijk persoonsgegevens die we rechtstreeks van jou verkrijgen.

 

Je bestellingen verwerken en leveren (zowel in onze showroom als op de website)

 Om je bestelling tot een goed einde te kunnen brengen, heeft Master Meubel volgende persoonsgegevens van jou nodig: naam en voornaam, e-mailadres, levering en facturatie adres(sen), betaalgegevens en je telefoon- of gsm-nummer.  Op deze manier kunnen we de betaling van jouw bestelling finaliseren, je bestelling op het juiste adres bezorgen en je op de hoogte houden van de status van je bestelling.  Sommige van deze gegevens worden ook gedeeld met anderen. Master Meubel maakt af en toe gebruik van externe bezorgdiensten, bv. Bpost.  De verwerking van deze persoonsgegevens voor dit doeleinde is gerechtvaardigd door het bestaan van het order (“overeenkomst”) dat je geplaatst hebt.

 

Deelnemen aan wedstrijden

 Bij Master Meubel organiseren we af en toe wedstrijden.  Om de winnaar(s) van onze wedstrijden te kunnen contacteren en zodat we hun prijs kunnen bezorgen, zullen we telkens een aantal persoonsgegevens vragen.  Welke gegevens dit juist zijn, kan afhankelijk zijn van de wedstrijd.  Het kan gaan om de volgende gegevens: naam en voornaam, e-mailadres, telefoon- of gsm- nummer, woonplaats, geboortedatum en geslacht.  We vragen enkel de gegevens die we nodig hebben voor het correct afhandelen van de wedstrijd.

 

Marketingcommunicatie en promoties versturen (nieuwsbrieven, social media, online advertising en andere marketingacties)

 Je kan je steeds inschrijven op één van onze nieuwsbrieven.  Zo blijf je op de hoogte van onze acties en promoties, voordelen en evenementen.  Hiervoor vragen we je e-mailadres.  Bepaalde zaken, zoals uitnodigingen voor events, sturen we naar je thuis op.  We sturen deze nieuwsbrieven als je daar je toestemming voor hebt gegeven.

Daarnaast communiceren we sommige van onze marketingacties via onze eigen website en verschillende social media platformen zoals Facebook en Instagram.   De Master Meubel website maakt gebruik van de Facebook pixel voor onze eigen advertenties.  Deze worden vooral gebruikt om te meten hoe onze campagnes presteren.

Master Meubel heeft in het kader van de nieuwe privacywetgeving een privacy platform gecreëerd.  Op dit platform kan je een overzicht terugvinden van alle communicaties die je ontvangt.  Deze kan je op vraag altijd raadplegen en je gegevens laten aanpassen.  In elke nieuwsbrief die je ontvangt via e-mail, vind je onderaan ook een uitschrijflink.  Op deze manier kan je je toestemming voor het ontvangen van e-mails ook steeds intrekken.  Als je je uitschrijft, zal je de nieuwsbrief niet langer ontvangen.  Houd er wel rekening mee dat er een bepaalde verwerkingstijd nodig is om je verzoek te behandelen en dat in de tussentijd de kans bestaat dat je de communicatie nog ontvangt.   Deze verwerkingstijd wordt tot een minimum beperkt.  Houd er ook rekening mee dat je nog steeds digitale advertenties en banners van Master Meubel kan te zien krijgen op bijvoorbeeld social media.  Dit zijn echter algemene advertenties.

 

Verbeteren van onze diensten

Master Meubel wil constant haar dienstverlening online en in de winkel verbeteren.  Hiervoor horen we graag jouw mening.  Door middel van tevredenheidsenquêtes die je kan invullen op onze website kunnen we kijken waar onze dienstverlening verbeterd kan worden.

Master Meubel heeft een gerechtvaardigd belang om te vragen om deze enquêtes in te vullen.

Master Meubel houdt deze gegevens enkel intern en dit enkel met de bedoeling om onze diensten te verbeteren.

U kan er steeds voor kiezen om deze enquêtes anoniem in te vullen.  Indien u uw e-mailadres vermeld, maakt u kans om een kortingvoucher van 50 Euro te winnen. Wij gebruiken uw e-mailadres enkel en alleen om u te kunnen communiceren over uw geschenk.

Bij de levering vragen wij aan onze monteurs om foto’s te nemen van de geplaatste meubelen.  Deze foto’s worden enkel gebruikt indien er na levering een service aanvraag zou zijn of indien er nadien bijkomend advies van onze interieurarchitecten gevraagd wordt, zo kunnen zij u sneller van dienst zijn.

Master Meubel heeft aldus een gerechtvaardigd belang om deze foto’s te nemen.  Deze foto’s worden alleen intern gebruikt.

 

Vragen of klachten van klanten behandelen

Voor al je vragen en opmerkingen of klachten kan je contact opnemen met onze dienst na verkoop of kan je terecht in onze showroom.  Je kan ook gebruik maken van de contactformulieren die u op onze website bij “Contact” terugvindt.  Dit formulier wordt vervolgens gestuurd naar de betreffende dienst.  Of je kan gewoon bellen of e-mailen naar onze dienst na verkoop.  Telefoongesprekken die je voert met iemand van onze diensten worden niet opgenomen en bewaard.  Het gebruik van deze persoonsgegevens voor dit doeleinde is gerechtvaardigd door het bestaan van een gerechtvaardigd belang voor Master Meubel.

 

Hoe lang houden we je persoonsgegevens bij?

 Master Meubel heeft een beleid uitgewerkt waardoor we jouw persoonsgegevens op een veilige manier bewaren en we deze gegevens niet langer bijhouden dan nodig om de doeleinden hierboven vermeld, te kunnen realiseren of om onze wettelijke of contractuele verplichtingen na te komen.  Als je wenst dat Master Meubel je persoonsgegevens niet langer bijhoudt of je wil graag wat meer informatie over de bewaartermijnen die we hanteren, kan je hiervoor contact opnemen met onze dienst na verkoop.  Hoe je dit precies moet doen, kan je lezen onder “Welke rechten heb je en hoe kan je deze uitoefenen?”.

 

Met wie delen we je persoonsgegevens? (ontvangers)

Om ten alle tijden een optimale dienstverlening te kunnen garanderen, werken we voor bepaalde activiteiten samen met derde partijen gespecialiseerd in hun domein.  Dit doen we ook wanneer we voor bepaalde diensten je persoonsgegevens moeten verwerken.  Master Meubel selecteert haar partners zorgvuldig zodanig dat zij even plichtsbewust met jouw persoonsgegevens omgaan als Master Meubel dit zelf doet. Bovendien ontvangen zij deze persoonsgegevens enkel om ze ten behoeve van Master Meubel te verwerken.  Master Meubel verkoopt je persoonsgegevens dus niet door aan derde partijen en deze partijen mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen (commerciële) doeleinden.  Met elk van deze partijen (“verwerkers” genaamd) heeft Master Meubel ook een verwerkersovereenkomst gesloten waarin het bovenvermelde contractueel vastgelegd werd.

Voor volgende activiteiten werken we samen met verwerkers:

 • Opbouw, beheer en onderhoud van de website en website activiteiten (bv. orderafhandeling);
 • Afhandeling van je betaling in onze webshop;
 • Levering van bestellingen (bv. Bpost);
 • Marktonderzoek;
 • Activiteiten op social media (bv. wedstrijden). 

 

Geautomatiseerde besluitvorming waaronder profilering

Master Meubel kan je persoonsgegevens ook gebruiken om aan “profiling” te doen.  “Profiling” is het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel iemand in te delen in een bepaald marktsegment of in een bepaald profiel.  Hierdoor kan bepaald gedrag voorspeld worden.  We gebruiken dit om onze beslissingen te ondersteunen en onze marketing communicatie op af te stemmen.

Master Meubel gebruikt enerzijds gegevens op een geaggregeerd niveau om analyses te maken en klanten in te delen in subcategorieën, bijvoorbeeld klanten die voornamelijk in onze Master Shop kopen.  Het doel hiervan is enerzijds om op globaal en geaggregeerd niveau analyses te maken die Master Meubel toelaat om betere keuzes te maken en zijn dienstverlening te verbeteren (bv. aanbieden van een beter assortiment).  Anderzijds kan “profiling” ook op individueel niveau ingezet worden zodat klanten meer gepersonaliseerde informatie ontvangen.  Bijvoorbeeld op basis van vorig aankoopgedrag sturen we voordelen over hetzelfde type producten, klanten die product x kopen zijn geïnteresseerd in product y, …

Master Meubel maakt ook gebruik van Google Analytics.  Deze data worden enkel op geaggregeerd niveau gebruikt en worden niet herleid naar klanten op individuele basis.

Je hebt het recht je te verzetten tegen geautomatiseerde besluitvorming waaronder “profiling”.  Hoe je dit recht uitoefent, kan je lezen onder “Welke rechten heb je en hoe kan je deze uitoefenen?”.

 

Welke rechten heb je en hoe kan je deze uitoefenen?

Master Meubel gebruikt de persoonsgegevens van haar klanten voor welbepaalde doeleinden en verzamelt enkel de persoonsgegevens die het werkelijk nodig heeft om die doeleinden te kunnen bereiken.  We willen zo transparant en duidelijk mogelijk zijn omtrent de activiteiten waarvoor we je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beveiligen.  Bijgevolg heeft Master Meubel een beleid uitgewerkt opdat je jouw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die je ons toevertrouwd hebt, te kunnen uitoefenen.  In overeenstemming met de geldende privacy wetgeving heb je verschillende rechten.

 

Recht om je gegevens in te kijken

 Je hebt het recht om op elk ogenblik aan Master Meubel te vragen welke categorieën gegevens we van je bezitten en waarvoor we deze juist gebruiken en je kan hiervan een kopie vragen. Je kan op deze manier ook vragen hoe lang we je gegevens bewaren, op basis van welke rechtsgrond (toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang, algemeen belang, vitaal belang) we je gegevens verwerken, enz.  Door de uitoefening van dit recht kan je ook nagaan of de gegevens die we van je hebben wel correct zijn.  Je kan dit recht uitoefenen door contact op te nemen met onze dienst na verkoop.  Zij maken dan verdere afspraken met jou voor de praktische regeling van inzage in jouw persoonsgegevens.

 

Recht om je gegevens te laten verbeteren

Als je merkt dat de persoonsgegevens die we van je hebben onjuist of onvolledig zijn, kan je ze laten corrigeren of aanvullen.  Je kan hiervoor ook altijd contact opnemen met onze DPO telefonisch, via e-mail of in onze showroom.

 

Recht om je gegevens te laten wissen

Je hebt het recht om te vragen dat Master Meubel de persoonsgegevens die het van jou heeft, verwijdert.  Merk wel op, dit recht geldt niet absoluut.  Één van de volgende voorwaarden moet van toepassing zijn:

 • Master Meubel heeft je persoonsgegevens niet langer nodig om haar doeleinden te realiseren;
 • Je hebt je toestemming voor een bepaalde activiteit ingetrokken en Master Meubel heeft geen andere rechtsgrond (overeenkomst, wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang, algemeen belang, vitaal belang) die de verwerking van je persoonsgegevens rechtvaardigt;
 • Je hebt een bezwaar gemaakt tegen een bepaalde verwerking en Master Meubel heeft geen zwaarder doorwegend gerechtvaardigd belang voor de verwerking;
 • Master Meubel heeft je persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt (bv. als er geen enkele rechtsgrond voor de verwerking van toepassing is: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang, algemeen belang, vitaal belang);
 • Je persoonsgegevens moeten gewist worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • De DPO zal beslissen of aan één van deze voorwaarden voldaan wordt.Als er wordt geoordeeld dat één van deze voorwaarden van toepassing is, wordt er overgegaan tot het wissen van je persoonsgegevens.  Indien je gegevens voor bepaalde doeleinden aan onze verwerkers werden doorgegeven, zal Master Meubel al deze verwerkers informeren dat de gegevens ook bij hen verwijderd moeten worden.  Merk wel op dat als je verzoekt om dit recht uit te oefenen, al je persoonsgegevens die Master Meubel heeft, zullen verdwijnen.  Dit is een onomkeerbaar proces.  Als je nadien opnieuw gebruik wenst te maken van onze diensten, zal je bepaalde van deze gegevens opnieuw moeten meedelen.

Je kan je recht uitoefenen door contact op te nemen met onze DPO.

 

Recht om de beperkte verwerking van je gegevens te vragen

Door om de beperkte verwerking van je persoonsgegevens te verzoeken, blijft het voor Master Meubel mogelijk om de gegevens bij te houden maar wordt het gebruik van de gegevens beperkt.  De uitoefening van dit recht is mogelijk wanneer 1 van de volgende 4 gevallen van toepassing is:

 1. Je betwist de juistheid van je gegevens.In dit geval wordt de verwerking van je gegevens beperkt gedurende de periode die Master Meubel nodig heeft om de juistheid van de gegevens te controleren;
 2. De verwerking van je gegevens is onrechtmatig maar je wilt niet dat de gegevens worden gewist.In de plaats daarvan kan je verzoeken dat het gebruik van je gegevens beperkt wordt;
 3. Master Meubel heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor het realiseren van haar doeleinden maar jijzelf hebt de gegevens wel nodig om je rechten te kunnen vaststellen, te kunnen uitoefenen of te kunnen verdedigen voor een rechtbank;
 4. Je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van je gegevens.In afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde belangen van Master Meubel zwaarder wegen dan je rechten, kan de verwerking van je gegevens beperkt worden.

Als één van deze gevallen van toepassing is, kan Master Meubel de gegevens enkel nog bijhouden maar niet verder gebruiken. Als Master Meubel toch nog andere zaken met je gegevens wilt doen, zal dit slechts in beperkte gevallen mogelijk zijn (onder andere door opnieuw) je toestemming te vragen voor de verwerking van je gegevens). Je kan je recht uitoefenen door contact op te nemen met onze DPO.

 

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens

 Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens wanneer deze verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van Master Meubel.  Onder het hoofdstuk “Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens? (Onze doeleinden)” kan je de activiteiten terugvinden waarvoor Master Meubel een gerechtvaardigd belang heeft.  Als je dit recht inroept zal Master Meubel onderzoeken of haar gerechtvaardigde belangen voor die verwerking zwaarder doorwegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden.  Als dit niet het geval is, zal Master Meubel je gegevens niet langer verwerken voor dat doeleinde.

Je kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.  Als je dit recht inroept, zal Master Meubel je gegevens niet langer verwerken voor marketingdoeleinden.  Onder “Geautomatiseerde besluitvorming waaronder profilering” kan je meer informatie vinden over de manier waarop Master Meubel aan geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, doet.

Je kan je recht uitoefenen door contact op te nemen met onze DPO.

 

Recht op overdraagbaarheid van je gegevens

Dit recht houdt in dat je de gegevens die je aan Master Meubel hebt gegeven terug krijgt.  Dit recht geldt wel enkel voor de verwerking van gegevens die berusten op de toestemming (bv. toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief) of op een overeenkomst (bv. het online kopen van een meubel).  Een bijkomend aspect van dit recht is dat je met de gegevens die je terugkrijgt naar een andere verwerkingsverantwoordelijke kan gaan zonder dat Master Meubel zich daartegen verzet.  Merk wel op, het gaat enkel over de gegevens die jij rechtstreeks aan Master Meubel hebt bezorgd.  Je kan je recht uitoefenen door contact op te nemen met onze DPO.

 

Recht om je toestemming in te trekken

Zoals eerder onder “Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens? (Onze doeleinden)” vermeld werd, kan je voor alle verwerkingen waarvoor Master Meubel jouw toestemming vraagt, op elk ogenblik deze toestemming opnieuw intrekken.  Merk wel op, het intrekken van jouw toestemming heeft geen impact op en doet geen afbreuk aan de verwerkingen die Master Meubel deed toen je toestemming nog niet ingetrokken was.  Je kan je toestemming op volgende manieren intrekken:

 • Je kan je uitschrijven voor nieuwsbrieven, direct marketing acties, evenementen, onderzoek en andere informatie op maat via de uitschrijflink die telkens onderaan de verstuurde nieuwsbrieven vermeld staat;
 • Je kan contact opnemen met onze klantendienst of onze DPO.

Houd er wel rekening mee dat er een bepaalde verwerkingstijd nodig is om je verzoek te behandelen en dat in de tussentijd de kans bestaat dat je de communicatie nog ontvangt.   Deze verwerkingstijd wordt tot een minimum beperkt.

Houd er ook rekening mee dat je nog steeds digitale advertenties en banners van Master Meubel kan te zien krijgen op bijvoorbeeld social media.  Dit zijn echter algemene advertenties die niet zijn afgestemd op interesses die je aan Master Meubel hebt meegedeeld.  Wens je die ook niet meer te ontvangen, dan moet je dit aanpassen in je instellingen op de desbetreffende social media.

 

Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Zoals eerder bij de verklaring van je rechten al werd aangegeven, kan je je rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze DPO.  Dit kan in onze showroom of per e-mail of via onze klantendienst.

We zullen dan jouw persoonsgegevens opvragen zodat we je kunnen identificeren in onze systemen en zeker geen persoonsgegevens delen met personen die zich voordoen als iemand anders.  We zullen je de volgende informatie vragen: je woonplaats, e-mailadres, telefoon- of GSM-nummer en een omschrijving van je vraag.  Alle verzoeken komen bij onze DPO of klantendienst terecht.  Zodra zij je verzoek ontvangen hebben, sturen zij je een bevestigingsmail dat je verzoek in behandeling wordt genomen.  Binnen een maand na ontvangst van je vraag, zal je een finaal antwoord krijgen.  Indien je geen e-mailadres hebt, zal de bevestiging per post bezorgd worden.

Als je desondanks ons antwoord toch nog met bepaalde vragen of ontevreden zit, kan je steeds contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit.  Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (afgekort “GBA”).

 

Beveiliging van je persoonsgegevens

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om voor de informatie die je ons toevertrouwt een gepast beveiligingsniveau te voorzien.  Master Meubel heeft dan ook verschillende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging.  Op organisatorisch vlak worden onder meer maatregelen met betrekking tot de beperkte toegang tot en monitoring van de gebouwen, systemen en bestanden geïmplementeerd; Maar ook technische maatregelen waaronder firewalls en encryptie, bescherming door middel van persoonlijke wachtwoorden en verificatie.

Ook van onze verwerkers verwachten wij dat ze een gepast beveiligingsniveau kunnen garanderen wanneer ze persoonsgegevens ten behoeve van Master Meubel verwerken.  We hebben dit ook met al onze verwerkers contractueel vastgelegd.