Master Meubel’s duurzaamheidsbeleid

Master Meubel's Duurzaamheidsbeleid

 1. Onze Visie

Bij Master Meubel zien we een wereld waarin duurzaamheid en design hand in hand gaan. We zijn meer dan een meubelbedrijf; we zijn ambassadeurs voor een duurzame toekomst in de interieursector.

 1. Onze Doelstellingen
 • Minimaliseren van onze ecologische voetafdruk.
 • Samenwerken met partners die onze visie delen.
 • Ons team en klanten opvoeden en inspireren.
 • Streven naar continue groene innovatie.
 1. Toewijding aan Kwaliteit en Levensduur

We kiezen voor samenwerkingen met leveranciers die uitzonderlijk hoogwaardige meubels aanbieden, ontworpen om decennia mee te gaan. Door te investeren in duurzaamheid en kwaliteit, verminderen we de behoefte aan frequente vervangingen, wat leidt tot minder afval en een verminderde CO2-voetafdruk in de loop van de tijd.

 1. Interne Reparaties en Verminderd Transport

Ons getrainde team is uitgerust om alle noodzakelijke reparaties binnenshuis uit te voeren, waardoor we de noodzaak om producten terug te sturen naar leveranciers elimineren. Door reparaties intern te behandelen, verminderen we het transport aanzienlijk, waardoor onze CO2-voetafdruk afneemt en we een snellere service aan onze klanten kunnen bieden.

 1. Expertise in Reparatie en Renovatie

Met onze diepgaande kennis en vaardigheden staan we klaar om hoogwaardige meubels te repareren en renoveren, waardoor hun levenscyclus verder wordt verlengd. Onze eigen werkplaatsen, gewijd aan het renoveren en upcyclen van meubels, bieden een tastbare oplossing voor het recyclingproces en benadrukken onze toewijding aan duurzaamheid.

 1. Bewuste Keuzes

Van de materialen die we gebruiken tot onze bedrijfsprocessen, elke beslissing wordt genomen met duurzaamheid in gedachten.

 1. Energiebewust

We zijn toegewijd aan energie- en waterefficiëntie en streven ernaar om waar mogelijk duurzame bronnen te gebruiken.

 1. Teamontwikkeling

We investeren in de groei van ons team, met trainingen en workshops die ons helpen de duurzaamheidsnormen te overtreffen.

 1. Gemeenschapsbetrokkenheid

We hechten belang aan  samenwerkingen met lokale duurzaamheidsinitiatieven en organisaties die onze visie delen.

 1. Continue Verbetering

We evalueren en herzien regelmatig onze processen en praktijken om ervoor te zorgen dat we altijd op het snijvlak van duurzaamheid blijven.

 1. Transparantie

We geloven in open communicatie. We delen graag onze duurzaamheidsprestaties en -uitdagingen met onze klanten en partners.

 1. Conclusie

Bij Master Meubel zetten we ons in voor een groenere toekomst. Door duurzaamheid te integreren in elk aspect van onze activiteiten, streven we ernaar een positieve impact te hebben op het milieu, onze gemeenschap en de wereldwijde meubelindustrie. We nodigen al onze belanghebbenden uit om met ons mee te gaan op onze reis naar een duurzamere toekomst.

Dit beleid wordt jaarlijks herzien om de relevantie en effectiviteit ervan te waarborgen. We nodigen al onze belanghebbenden uit om met ons mee te gaan op onze reis naar een duurzamere toekomst.