master designer
foto-Frank Lloyd Wright

Frank Lloyd Wright

Frank Lloyd Wright was burgerlijk ingenieur van opleiding en is misschien wel de grootste Amerikaanse architect. Frank werd met het Froebel Kindergarten concept opgevoed. De Froebel benadering houdt in dat kinderen aangemoedigd worden om te spelen. Hierbij wordt hun spel omgevormd tot de herkenning en waardering van natuurlijke objecten en de basisregels waarvan het leven der volwassenen afhangt. De kinderen krijgen speelgoed aangeboden als geschenken maar het zijn simpele basisvormen in primaire kleuren. Er kan op verscheidene manieren mee gespeeld worden en geleidelijk aan wordt de moeilijkheidsgraad verhoogd. Men begint met tweedimensionale vormen en later driedimensionale vormen waarmee patronen en structuren gemaakt worden. De kinderen worden vooral aangemoedigd om hun fantasie te gebruiken en hun bouwsels een naam te geven- een boot, een huis of wat dan ook. Met deze methode worden de kinderen aangeleerd dat deze simpele geometrische vormen de basisvormen zijn van alle vormen en dingen. Bij Frank Lloyd Wright zouden deze Froebeliaanse schema’s en oefeningen zijn leven lang hun invloed behouden.

Zijn benadering van de architectuur was er één met onmiddellijke uitdrukking van functie en simpele vormen. Sullivan, waar Wright lange tijd mee samen werkte, was de bedenker van het veelgebruikte adagium “form follows function”. Deze heeft een grote invloed gehad op Wright. Hoewel hij als één van de belangrijkste architecten van zijn tijd wordt beschouwd, was zijn kunst dermate individueel dat zij geen bepaalde stroming in het leven heeft geroepen. Hij heeft wel veel invloed gehad op de ontwikkeling van de moderne architectuur. Vooral de grote ruimtelijkheid ontwerpen is daarbij van belang geweest. Al zijn ontwerpen drukten zijn eerbied voor de natuur en zijn overtuigende geloof in het belang van menselijke waarden uit – of zoals hij zelf zei: “humility”. Wright stelde dat “schoonheid slechts het schijnen van het licht (ziel) van de mens” is. Met zijn Organic Design probeerde hij de spirituele essentie van zowel de mens als de natuur te symboliseren en vast te leggen. Wright gaf niet alleen vele impulsen tot vernieuwing aan de Amerikaanse en Europese architectuur, maar ook in zijn eigen oeuvre wist hij consequent en op steeds verrassende wijze zijn ideaal – organische architectuur – te verwezenlijken.

Designer Frank Lloyd Wright
eerbied voor de natuur

There is nothing more uncommon than common sense

Organische architectuur is gebaseerd op het idee van eenheid in zijn en handelen: architectuur moet voortvloeien uit de 'wetten der natuur' en dus ook in vorm en materiaal niet tegenstrijdig met de natuurlijke omgeving zijn. Daarnaast moet architectuur, als product van de cultuur, deze gestalte geven, de eenheid van natuur en cultuur belichamend en de gemeenschap dienend. Ook in geschrifte heeft Wright bekendheid aan deze, wel als romantisch gekwalificeerde opvatting van functionalisme gegeven. Wright was historicist noch modernist in de eerste plaats was hij een humanist. Zijn meest bekende ontwerp uit zijn latere periode is zonder meer het Guggenheim museum in New York.